Scandic Kundcase

Appen innehöll alla nödvändiga funktioner som behövs i en bokningsapp; in- och utcheckning, favoriter, betalningar, generell information, lojalitet m.m.

Utmaningen

Scandic visste att de behövde en gäst-fokuserad app, en användarvänlig app för mobiler då kunder förväntar sig de. Ändock, syftet var aldrig en rent teknisk lösning, utan verkligen att börja med kundupplevelsen i fokus och arbeta sig bakåt. Upplevelsen skulle alltid vara det primära. 

Syftet var att utveckla en mobilapp som tillät gästerna ett enkelt sätt att kommunicera med Scandic och vice versa, “the connected customer”. En RFP gick ut till ett antal potentiella leverantörer för mobilutveckling.


Om 

Scandic

Scandic är det största hotellföretaget i Norden med ett nätverk av omkring 280 hotell i sex länder, fördelat på cirka 58 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Under 2019 uppgick nettoomsättningen till 19 miljarder kronor.

https://www.scandichotels.se/

Lösningen

Med vår partner, utförde vi den förstudie som efterfrågats för att sedan påbörja bygget av en MVP. Fokus låg på hellre några få men grymma funktioner än allt för många till att börja med. Med den långsiktiga visionen inkluderade redan från start alla potentiella möjligheter som finns på en mobil med Bluetooth, NFC, Mobile Key, Wifi mm. Därav, och lite andra anledningar, bestämdes tidigt and inte utveckla cross-plattform utan istället Native, en för iOS och en för Android. 

Ett helt lokalt team sattes ihop, som arbetade tätt och interaktivt med kunden i 2-veckors sprintar, och uppnådde leverans och de mål som satts upp i RFP:n och förstudien. Som en hotellaktör som finns i flera länder, var Scandic lösningen redan från start byggd för storlek, skalbarhet, spårk, valutor och andra lokala önskemål och krav. 


Teknikstack

iOS
iOS
Swift
Swift
Android
Android
Kotlin
Kotlin

Resultatet

Appen byggdes och innehöll till slut alla nödvändiga funktioner som behövdes för en bokningsapp; in- och utcheckning, favoriter, betalningar, allmän information, lojalitet mm. 

Med vår partner blev appen framgångsrikt lanserad, fick bra betyg och togs till slut över av kunden själva.