Från idé till verklighet. Vi tar din app hela vägen.
Och lite till.
Android
iOS
Flutter

Mobilstrategi

Vi skapar mobilapplikationer från grunden och utgår från företagets egna strategi, behov och möjligheter. Allt du kommer med är en Idé. Eller ett Behov. Eller ett Varför. Resten fyller vi i.

Utveckling

Kärnan i det vi gör. Våra konsulter har bred erfarenhet av olika tekniker, miljöer, system och kunder. Vi bygger appar och allt runtomkring. Frontend, backend, UX, design eller test. Vi jobbar agilt, och ser till att helheten fungerar och är fantastisk. Som en del av tech-huben The Factory, är innovation centralt och naturligt i allt vi gör.

Teknologi

Data-driven utveckling. Det finns ingen del av våra lösningar som inte kan mätas, analyseras och förbättras kontinuerligt.
Vi utvecklar cross-plattform (utveckla en gång, använd överallt) med Flutter eller React Native och oftast Firebase, men är också experter på native Android & iOS.

Maintenance

En app är inte klar bara för att den är färdig. I en konstant föränderlig värld ser vi till att din app förändras med den. Vi erbjuder att supportera, förvalta, övervaka, hosta, förändra och förbättra hela lösningen kontinuerligt.

Android
iOS
Firebase
Flutter
Flutter