Från idé till verklighet

Vi tar dig hela vägen. Och lite till.


Strategi

Vi skapar mobilapplikationer från grunden och utgår från ditt företagets egna strategi, kunder, behov och möjligheter. Du behöver en Idé. Eller ett Varför. Eller ett Hur. Resten fyller vi i.


Vi gör organisationer data-drivna. Vi utgår från ett konkret affärsbehov och er strategi. Resten fyller vi i.


Spoiler-alert: Tekniken är bara en liten del av det hela.

Utveckling

Kärnan i det vi gör. Våra konsulter har bred erfarenhet av olika tekniker, miljöer, system och kunder. Vi jobbar in-house eller på plats hos kund. Team eller individ.


Mobilt är det både native iOS/Android eller Cross-plattform i Flutter. Oavsett så är slutanvändarens upplevelse central i all vår utveckling.


Analytics arbetar vi med Sisense. Som Sverige första och enda partner har vi unika möjligheter att hjälpa er framåt på resan till en analytisk organisation.

Analys

Mobile Analytics. Vi utvecklar data-drivet. Det finns ingen del i våra lösningar som inte kan mätas, analyseras och förändras. Även om vi inte utvecklat lösningen, kan vi hjälpa er att analysera om just er mobillösning uppfyller sina mål.


Normal Analytics. Vi implementerar Sisense i er organisation.

Underhåll

En app är inte färdig bara för att den är färdig. Vi erbjuder att supportera, förvalta, övervaka, hosta, förändra och förbättra hela lösningen kontinuerligt.

Kontakta oss: