Från idé till verklighet

Vi tar din app hela vägen. Och lite till.


Mobil Strategi

Vi skapar mobilapplikationer från grunden och utgår från ditt företagets egna strategi, behov och möjligheter. Du behöver en Idé. Eller ett Varför. Eller ett Hur.


Resten fyller vi i.


Utveckling

Kärnan i det vi gör. Våra konsulter har bred erfarenhet av olika tekniker, miljöer och kunder.


Vi jobbar in-house eller på plats hos kund. Team eller individ. Native iOS/Android eller Cross-plattform i Flutter. Oavsett så är slutanvändarens upplevelse central i all vår utveckling.

Analys

Mobile Analytics. Vi utvecklar data-drivet. Det finns ingen del i våra lösningar som inte kan mätas, analyseras och förändras. Även om vi inte utvecklat lösningen, kan vi hjälpa er att analysera om just er mobillösning uppfyller sina mål.

Underhåll

En app är inte färdig bara för att den är färdig. Vi erbjuder att supportera, förvalta, övervaka, hosta, förändra och förbättra hela lösningen kontinuerligt.

Kontakta oss: